DateCommit messageAuthorFiles+-
2020-10-15 10:48Zfix styleskrasjet2+3-2
2020-10-10 23:52Zfix build on bsdkrasjet2+9-4
2020-10-09 23:50Zadd pkg-config supportkrasjet3+44-4
2020-10-09 22:46Zmake: remove redundant rmkrasjet1+1-1
2020-10-09 22:45Zadd include guards for test.hkrasjet1+5-0
2020-10-09 22:34Zstyle: align case statementskrasjet1+29-29
2020-10-09 22:32Zreadme: reflowkrasjet1+2-1
2020-10-09 22:18Zmerge mnote and transpose into mintkrasjet14+990-251
2020-08-11 23:45Zupdate documentationkrasjet1+1-1
2020-08-11 07:27Zmake naming consistent with mnotekrasjet4+81-81
2020-08-10 10:37Zupdate readmekrasjet1+9-3
2020-08-10 10:27Zcontinue refactoring internal representationkrasjet3+146-61
2020-08-10 08:18Zavoid opaque typeskrasjet3+25-25
2020-08-10 06:26Zadd new function to query the offset of qualitykrasjet3+50-20
2020-08-10 04:31Zsimplify function namekrasjet4+53-51
2020-08-09 09:09Zbuild instructionkrasjet1+10-4
2020-08-09 08:51Zreadme: fix grammarkrasjet1+1-1
2020-08-09 08:45Zchange data representation to make parser injectivekrasjet5+267-156
2020-08-08 22:22Zcompatibility noticekrasjet2+4-1
2020-08-08 22:12Zmake makefile compatible with BSDskrasjet1+3-5
2020-08-08 10:37Zsome code cleanupkrasjet2+7-9
2020-08-08 10:18Zadd missing testkrasjet1+1-0
2020-08-08 10:11Zadd test for readme examplekrasjet1+7-0
2020-08-08 10:08Zrename parser to mint_parsekrasjet4+63-63
2020-08-08 09:58Zvarious typo fixeskrasjet3+6-6
2020-08-08 09:47Zuse md suffix for readmekrasjet1+0-0
2020-08-08 09:45Zadd documentationkrasjet4+85-1
2020-08-08 08:37Zinitkrasjet5+236-0